RSI RELATIVE STRENGTH INDEX(RSI)KYA HAI?

RSI RELATIVE STRENGTH INDEX(RSI)KYA HAI?

     hi dosto aaj ekbar fir se aapsbko internet sikho mein bahut bahut swgat hai. dosto aaj mein apko bataunga ki rsi keise dikhta hai aur isse keise use kiya jata hai chart...
DIVERGENCE KYA HAI?

DIVERGENCE KYA HAI?

        DIVERGENCE KYA HAI?  hi dosto aaj  ekbar fir se aapsbko  internet sikho mein bahut bahut swgat hai. dosto aaj mein apko bataunga ki divergence kya hai...
MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD)KYA HAI?

MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD)KYA HAI?

hi dosto aaj ekbar fir se aapsbko internet sikho mein bahut bahut swgat hai. dosto aaj  mein apko aaj bataunga ki moving average convergence divergence kya hai aur isse ham...
TWO MOVING AVERAGE SYSTEM KYA HAI?

TWO MOVING AVERAGE SYSTEM KYA HAI?

HI DOSTO AAJ EKBAR FIR SE AAPSBKO internet sikho  MEIN BAHUT BAHUT SWGAT HAI. DOST AAJ HAM JANENGE KI CHART MEIN TWO MOVING AVERAGE SYSTEM KEISE USE KRTE HAI...
THREE MOVING AVERAGE KYA HAI?

THREE MOVING AVERAGE KYA HAI?

HI DOSTO AAJ EKBAR FIR SE AAPSBKO  internet sikho  MEIN BAHUT BAHUT SWGAT HAI. DOSTO AAJ MEIN APKO BATAUNGA KI THREE MOVING AVERAGE KYA HAI AUR KEISE USE KRTA HAI CHART MEIN AUR...
SIMPLE MOVING AVERAGE KYA HAI?

SIMPLE MOVING AVERAGE KYA HAI?

            HI DOSTO AAJ EKBAR FIR SE AAPSBKO  internet sikho MEIN BAHUT BAHUT SWGAT HAI. DOSTO AAJ MEIN  APKO BATAUNGA KI SIMPLE MOVING AVERAGE KEISE USE KRTE HAI AUR...
EXPONENTIAL MOVING AVERAGE KYA HAI?

EXPONENTIAL MOVING AVERAGE KYA HAI?

     HI DOSTO AAJ EKBAR FIR SE AAPSBKO internet sikho  MEIN BAHUT BAHUT SWGAT HAI. DOSTO AAJ MEIN APKO BATANEWALA HU KI EXPONENTIAL MOVING AVERAGE KYA HAI AUR KEISE...
MOVING AVERAGE CROSSOVER KYA HAI?

MOVING AVERAGE CROSSOVER KYA HAI?

            HI DOSTO AAJ EKBAR FIR SE AAPSBKO internet sikho  MEIN BAHUT BAHUT SWGAT HAI. DOSTO AAJ HAM JANENGE KI MOVING AVERAGE CROSSOVER KYA HAI AUR KEISE USE KARTA...
WHICH TIME USING MOVING AVERAGE? MOVING AVERAGE KAB USE KARNA CHAHIYE?

WHICH TIME USING MOVING AVERAGE? MOVING AVERAGE KAB USE KARNA CHAHIYE?

               HI DOSTO AAJ EKBAR FIR SE AAPSBKO internet sikho  MEIN BAHUT BAHUT SWGAT HAI. DOSTO AAJ HAM JAENENGE KI MOVING AVERAGE KAB AUR...
WHAT IS MOVING AVERAGE? MOVING AVERAGE KYA HAI?

WHAT IS MOVING AVERAGE? MOVING AVERAGE KYA HAI?

                                        HI DOSTO AAJ EKBAR FIR SE AAPSBKO  internet sikho MEIN BAHUT BAHUT SWGAT HAI. DOSTO AAJ...